Turystyczne tablice informacyjne w gminie Szaflary

W miejscach istotnych z uwagi na obsługę ruchu turystycznego na terenie gminy Szaflary, wykonaliśmy i zamontowaliśmy tablice informacyjne zawierające treści w języku polskim i słowackim oraz mapę turystyczną.Na tablicach zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące gminy Szaflary oraz prezentowanej atrakcji turystycznej. W ramach projektu zostało postawionych dziewięć tablic w następujących miejscach:

  1. Szlak wokół Tatr (od strony gminy Nowy Targ)
  2. Szlak wokół Tatr w miejscowości Zaskale
  3. Skrzyżowanie szlaków nr 112 i 111 – Skałka Rogoźnicka
  4. Góra Ranisberg
  5. Zamek w Szaflarach
  6. Zespół podworski w Szaflarach
  7. Chałupa Anny Doruli
  8. Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach
  9. Budowany odcinek drugiego etapu szlaku wokół Tatr (Tewikiel)

Wykonanie i montaż tablic zostało wykonane w ramach realizacji projektu pod nazwą „Atrakcje kulturowo przyrodnicze na szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel”. Projekt jest realizowany przez gminę Szaflary i Podbiel na Słowacji.