Publikacje

Perchał A., Niedziółka A, Zarządzanie turystyką rowerową na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego [w:] Snarski S. J., Jalinik M. (red.) Przedsiębiorczość w turystyce (str. 319-331), Wydawnictwo EkoPress  Białystok 2014

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe