Plan Nowego Targu

Wykonanie na potrzeby Urzędu Miasta Nowy Targ mapy turystycznej zawierającej: plan miasta Nowy Targ, gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary.