Wyznaczenie i organizacja tras rowerowych na terenie gminy Łapsze Niżne

Projekt obejmuje wykonanie inwentaryzacjiistniejących szlaków rowerowych ze szczególnym uwzględnieniem „Pętli Spiskiej” oraz wyznaczenie nowych szlaków rowerowych. Przeprowadzone prace pozwoliły na oszacowanie potencjału turystycznego „Pętli Spiskiej” oraz organizację nowych szlaków rowerowych w oparciu o następujące miejscowość: Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, Trybsz.

Projektowane szlaki przebiegają przez obszary przyrodniczo cenne, dzięki czemu stanowią atrakcję dla rowerowych turystów.  Szlaki w gminie Łapsze Niżne są spójnym elementem całego systemu szlaków projektowanych w siedmiu podhalańskich gminach.

sciezkaDSC07051

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe