Przygotowanie koncepcji wyznaczenia tras rowerowych na terenie gminy Szaflary

Gmina Szaflary zamierza rozwijać turystykę rowerową w oparciu o kolarstwo szosowe oraz tzw. off-road cycling. Zaprojektowane trasy są połączone ze szlakami rowerowymi sąsiednich gmin. Opracowanie zawiera również min. projekt oznakowania szlaków rowerowych.

mapa_pogladowa

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe