Opracowanie koncepcji architektonicznej zrównoważonych tras rowerowych w Paśmie Brzanki, w Gminie Ryglice

W celu zwiększenia potencjału turystycznego gminy Ryglice została opracowana koncepcja przebiegu zrównoważonych tras rowerowych w Pasmie Brzanki, wprowadzenie nowego systemu oznaczeń szlaków rowerowych oraz opracowanie działań marketingowych w celu popularyzacji turystyki rowerowej w gminie Ryglice.

sciezkaDSC08151  sciezkaDSC08308

Fundacja 2 Koła,wspólnie tworzymy trasy rowerowe