Północna Brama Spisza 2.0

Pierwsza mapa przygotowana w lipcu dla gminy Łapsze Niżne cieszyła się ogromną popularnością wśród turystów. Jeszcze w tym roku przygotowaliśmy kolejną mapę, która będzie dystrybuowana w roku 2018.Mapa zawiera najważniejsze szlaki turystyczne w gminie Łapsze Niżne oraz szereg innych informacji przydatnych dla obsługi ruchu turystycznego.  Publikacja została przygotowana w ilości 3000 egzemplarzy i dostępna będzie w najważniejszych punktach turystycznych w gminie Łapsze Niżne.