Pętla Spiska w pracy licencjackiej

Szlak rowerowy Pętla Spiska przebiegający przez teren gmin Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska oraz po terenie Słowacji, stał się obiektem pracy licencjackiej.

Pod kierunkiem dr Rafała Kroczaka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dwie studentki (zaprzyjaźnione z Fundacją) piszą pracę, której przedmiotem jest szlak rowerowy Pętla Spiska.

fot: www.facebook.com/roweroweblizniaczki/