Mniej śmieci na szlaku

Odcinek szlaku wokół Tatr przebiegający przez teren gminy Szaflary został objęty programem mojeszlaki.info. Jednym z jego elementów jest między innymi dbałość o czystość i przejezdność szlaku.

Na ponad 3 km odcinku szlaku prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem szlaku, jego sprzątaniem itp. Z satysfakcją zaobserwowaliśmy spadek śmieci (puszek, opakowań po napojach) pozostawianych przez turystów na szlaku.

Od czerwca szlak zostanie objęty monitoringiem wizyjnym co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jak usprawni zarządzanie infrastrukturą turystyczną w gminie Szaflary.