Gmina Łapsze Niżne – zalew rowerowych atrakcji

Gmina Łapsze Niżne to kolejna podhalańska jednostka samorządu terytorialnego dla której opracowaliśmy projekt dotyczący rozwoju systemu szlaków rowerowych. W ramach prac związanych z realizacją projektu została przeprowadzona inwentaryzacja „Pętli Spiskiej”, która pozwoliła zweryfikować stan techniczny szlaku, jego oznaczenie i potencjał turystyczny. Zaprojektowany został przebieg nowych szlaków rowerowych w oparciu o bazę noclegowa zlokalizowaną w Trybszu, Łapszach Niżnych, Kacwinie oraz Niedzicy. Projektowane szlaki w większości przebiegają przez tereny przyrodniczo cenne, o dużym potencjale krajoznawczym i edukacyjnym.

Rozwój infrastruktury rowerowej w gminie Łapsze Niżne jest jednym z elementów budowy systemu szlaków rowerowych w gminach: Nowy Targ, Szaflary, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec i Poronin.

Dodaj komentarz